Voorvoeren verboden.

terug naar overzicht

Zondag, 26 november 2017

Voorvoeren op viswater gepacht van Staatsbosbeheer.

Wij, als HSV Wijhe, pachten een aantal wateren van Staatsbosbeheer en wel: Duursche Waarden: Eerste kleigat, Tweede kleigat en de Mottenkolk (zie de kaarten op deze site).
Buitenwaarden: Surfplas en kolkje van Staatsbosbeheer (zie de kaarten op deze site).

Op bovenstaande wateren is het voorvoeren verboden.
Dit is een landelijke regel van Staatsbosbeheer welke in alle wateren welke zij ter beschikking stellen aan de hengelsport van kracht is. Hierop is geen uitzondering mogelijk. 
Eventuele overtreding van deze regel kan, bij constatering door een daarvoor bevoegd persoon van Staatsbosbeheer (lees BOA), worden bestraft met een proces verbaal.