Viswater HSV Wijhe te Windesheim.

terug naar overzicht

Zondag, 26 november 2017

Viswater HSV Wijhe te Windesheim.
Nadat de HSV Windesheim een aantal jaar geleden opgehouden heeft te bestaan zijn de wateren van deze vereniging over gegaan naar de HSV Wijhe. Dit betrof toen zowel de wateren gepacht van Staatsbosbeheer als de Voskolk en het Karpergat.
Helaas hebben we als HSV Wijhe inmiddels het besluit moeten nemen om de wateren van Staatsbosbeheer niet meer te pachten en hier de visrechten op te laten vervallen. Dit door het feit dat de onderhoudswerkzaamheden om deze wateren bevisbaar te houden dusdanig groot en duur zijn (en eigenlijk de inzet van zwaar materieel eisen) dat dit niet opweegt ten opzichte van de vismogelijkheden welke daar zijn. 
Door overheidsregels mogen de meest interessante buitendijkse kolken al een paar jaar niet meer worden bevist waardoor de keuze aan wel bevisbaar water al behoorlijk was beperkt.Er is overleg geweest met Staatsbosbeheer over een eventuele uitbreiding van de visrechten in de Buitenwaarden (Surfplas) of Duursche Waarden als compensatie voor het “teruggeven” van de wateren in Windesheim maar dit bleek helaas niet mogelijk.
Voor de volledigheid: het Karpergat en de Voskolk mogen nog wel gewoon, volgens de daarvoor geldende regels, worden bevist.