Automatische incasso

Het versturen van acceptgiro, het controleren van betalingen en het versturen van herinneringen is voor onze penningmeester ieder jaar een heel karwei.
Ook brengt dit veel extra porto en herinneringskosten van acceptgiro met zich mee.
Als u een machtiging afgeeft aan de vereniging om de contributie te innen, bespaart u ons veel werk en kosten. Bij voorbaat dank.