Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Agenda 2018

AGENDA JAARVERGADERING HSV Wijhe 2018

Donderdag 15 maart 2018 om 20.00 uur in De Slinger te Wijhe


1. OPENING.

2. MEDEDELINGEN.

3. INGEKOMEN – UITGAANDE STUKKEN.

4. NOTULEN JAARVERGADERING 23 maart 2017.

5. JAARVERSLAG SECRETARIS.

6. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.

7. BEGROTING 2018.

8. VERSLAG KASCOMMISSIE.

9. BENOEMING LID KASCOMMISSIE.

10. BESTUURSVERKIEZING:
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Henk Koek (penningmeester}
Coen Simons (algemeen bestuurslid)

11. COMMISSIE VAN BEROEP EN RESERVELEDEN:
Aftredend en herkiesbaar voor de commissie van beroep is dhr. A. (Arie) Vos.
Aftredend en herkiesbaar als reservelid is dhr. R. Westerveld.

12. VERSLAG DIVERSE COMMISSIES.

13. PAUZE.

14. Dhr.Wim Eikelboom presenteert digitaal de wedstrijduitslagen van de HSV Wijhe.

15. SLUITING.