Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 2020 HSV Wijhe.


Op vrijdag 13 maart zal de algemene ledenvergadering van de HSV
Wijhe plaatsvinden bij Eet- en Drinklokaal De Slinger, Langstraat 12
in Wijhe. De aanvang is om 20.00 uur.

Aftredend en herkiesbaar zijn:
  • John Oberink (algemeen bestuurslid)
  • Martijn Schoterman (algemeen bestuurslid)
  • Henk Dijkslag (algemeen bestuurslid)
  • Herkiesbaar voor de commissie van beroep is dhr A. Vos.
  • Aftredend en herkiesbaar als reserve lid is dhr R. Westerveld.

De agenda en notulen zijn te downloaden via onze website. 

Indien u lid bent van de HSV Wijhe wordt u hierdoor van harte uitgenodigd bij
de jaarvergadering aanwezig te zijn.