Gesloten tijd vissoorten


Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten tijden:

-Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei.
-Barbeel, kopvoorn en winde: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei.
-Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei.
-Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
-Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.
-Rivierprik: van 1 november t/m 31 januari en van 1 maart t/m 30 april.