Contributie

Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten voor een lidmaatschap van de HSV Wijhe.
Als peildatum voor de leeftijden wordt uitgegaan van 1 januari.

Voor leden van 0 t/m 13 jaar gratis                       €   0,00
Voor leden van 0 t/m 13 jaar JeugdVISpas           € 12,00
Voor leden van 14 t/m 17 jaar                               € 29,00
Voor leden van 18 t/m 64 jaar                               € 39,00
Voor leden vanaf 65 jaar                                        € 29,00
Betaling: Automatische incasso (geen incassokosten).
Acceptgiro (extra incassokosten € 5,00).