Ereleden

Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die vanwege hun verdiensten voor de vereniging en/of hengelsport het algemeen, door de ledenvergadering tot erelid respectievelijk lid van verdienste zijn benoemd.
Ereleden hebben alle rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging behoudens het stemrecht, tenzij zij tevens lid van de vereniging zijn, in welk geval zij eveneens stemrecht hebben. Ereleden zijn vrijgesteld van financiƫle verplichtingen jegens de vereniging.


Ons enige erelid was de heer R. Westerveld. Hij is overleden op 25 december 2022.