Visserijwetten en regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren.


                                                                                                  


Gesloten tijd aassoorten

Er geldt van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:

 • een dood visje;
 • een stukje vis (ongeacht hoe groot);
 • slachtproducten;
 • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.


Gesloten tijd voor vissoorten

 • Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei.
 • Barbeel, kopvoorn en winde: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei.
 • Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei.
 • Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
 • Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.
 • Rivierprik: van 1 november tot en met31 januari en van 1 maart tot en met 30 april.

Beschermde vissoorten

Omdat onder andere paling onder de beschermde vissoorten valt moet deze, na een eventuele vangst, direct in het zelfde water worden teruggezet. Het tijdelijk bewaren is dus ook niet toegestaan


Minimummaten vissoorten

Vangt iemand een vis die niet aan de minimummaat voldoet, dan moet die direct in het zelfde water worden teruggezet. Het tijdelijk bewaren van een ondermaatse vis is dus ook niet toegestaan.

 • Baars 22 cm.
 • Barbeel 30 cm.
 • Kopvoorn 30 cm.
 • Snoek 45 cm.
 • Snoekbaars 42 cm.
 • Zeelt 25 cm.

Let op: Omdat in de bijzondere bepalingen van de HSV Wijhe is opgenomen dat o.a. snoek en snoekbaars in de wateren van de moet worden teruggezet, moet bovenmaatse snoek en snoekbaars in deze wateren ook direct worden teruggezet.

Boetebedragen

Het niet naleven van de visserijwetten en regels kan forse boetes tot gevolg hebben. Voor een download een overzicht van de overtredingen en boetebedragen. (link)

Uitgebreide informatie

Klik hier voor uitgebreide informatie over deze wetten en regels op de website van Sportvisserij Nederland. (link) 

Meeneemverbod

In viswater van de HSV Wijhe gevangen karper, graskarper, snoek, snoekbaars, meerval en aal/paling moet direct worden teruggezet. in het water waarin de vis is gevangen.