Vrijwilligers

Vrijwilligers

Om te voorkomen dat te verrichten werkzaamheden steeds door een betrekkelijke kleine groep mensen moeten worden verricht, zou het welkom zijn als mensen zich als vrijwilliger zouden opgeven.
Gedacht kan worden als ondersteuning bij (jeugd)viswedstrijden, jeugdcursus, snoeiwerkzaamheden of het gaan meedraaien in een van de bovengenoemde commissies.
Indien u interesse heeft, neem dan contact op met het bestuur.