Gezamenlijke Lijst Nederlandse Viswateren

In wateren, genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, behorende bij de VISpas, mag door iedereen, die lid is van een hengelsportvereniging, die is aangesloten bij Sportvisserij Nederland, worden gevist. 
Deze lijst is tegen betaling verkrijgbaar bij Sportvisserij Nederland of gratis op afspraak op te halen bij de ledenadministratie.

Bij het vissen dient u, naast de VISpas, de Lijst van Viswateren bij u te hebben en bij controle beide te kunnen tonen. In plaats van deze Lijst mag u ook de VISplanner tonen


Voor het gebied van de hengelsportvereniging Wijhe betreft dit de IJssel, de Weteringen
en Koppelleidingen met de daarmee in verbinding staande zijtakken. 

Wanneer u in de visplanner bij ''vul plaats in'' Wijhe invult en bij ''Ik heb vispasnummer'' uw
vispasnummer, ziet u op de kaart, waar u in Wijhe en omgeving mag vissen.


IJssel


Het visbestand in de IJssel is goed en gevarieerd te noemen.
De laatste jaren wordt er steeds vaker gericht gevist op o.a. roofblei, snoekbaars , barbeel en meerval.
De bereikbaarheid van de IJssel in Wijhe is goed. 
Op de Loswal is een trailerhelling aanwezig en tevens voldoende parkeerruimte. Men dient wel in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. 
Ook bij het Wijhese veer is voldoende parkeerruimte.
                                                                                                                                                                


Soestwetering Het visbestand en de bereikbaarheid van de weteringen en koppelleidingen is over het algemeen goed te noemen.  

Soestwetering aan de Bremmelerstraat.