Algemeen Wedstrijdreglement


1. De zomercompetitie bestaat uit 12 wedstrijden, waarvan over het algemeen de eerste 6 in de IJssel
    en volgende 6 in de Surfplas / Seevinckkolk gehouden worden.
    Een ieder, die tenminste 8 van de 12 heeft meegevist, zal tijdens de prijsuitreiking na afloop
    van de competitie altijd een prijs in ontvangst mogen nemen.
    
2. De winnaar van een wedstrijd krijgt 150 punten. Nr. 2 krijgt 148 punten, nr. 3 krijgt 146 punten, enz.. 
    Iedereen, die tijdens een wedstrijd niets vangt, krijgt 100 punten.

3. Kampioen is degene, die na afloop van de competitie de meeste punten volgens het
    puntensysteem heeft behaald. Van de 12 wedstrijden tellen de 8 beste resultaten. 
    Bij gelijke stand van punten is het totale gewicht aan vis doorslaggevend.
    Bij de Wintercompetitie tellen de 6 beste resultaten van de 8 wedstrijden. 

4. Er wordt gevist op gewicht. Ook ondermaatse vis telt mee.

5. Men is verplicht een deugdelijk leefnet te gebruiken,
    met een diameter van 40 cm of meer en met een lengte van 2,50 meter of meer.
    Maximale inhoud van een leefnet 20 kg. Indien meer dan tussen tijds wegen.
    De verzwaring van het net mag uitsluitend van buitenaf aangebracht worden. (Dus geen steen erin!).
    
6. De gevangen vis wordt na afloop van de wedstrijd aan de controleur overhandigd en
    na weging door de visser zelf teruggezet.Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
    Grote vis wordt wel gemeten i.v.m. de beker voor de grootste vis van het seizoen. 

7. Bij de wedstrijden in de Surfplas en Seevinckkolk moet vooraf gekozen worden
     in welke van de 2 genoemde wateren men wil vissen.
    Let op !!! In de IJssel en in het Surfgat is de hengelkeuze en de hengellengte vrij.
    In de Seevinckkolk mag alleen met de vaste hengel gevist worden.

8. Ongeveer 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd worden de plaatsnummers uitgegeven.
    Het inleggeld per persoon, per wedstrijd bedraagt € 5,00.

9. Na het beginsignaal mag met mate gevoerd worden.
    Gekleurde maden of gekleurd voer mogen niet gebruikt worden.

10. Indien er door omstandigheden (bijv. hoog water) niet in de IJssel of in het Surfgat/Seevinckkolk
      gevist kan worden,wordt uitgeweken naar de Soestwetering aan de Bremmelerstraat.

11. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.


                                                                                              U veel sportief succes toewensend, 
                                                                                              De wedstrijdcommissie.