MeeVIStoestemming


De MeeVIStoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Ga voor meer informatie en voor het bestellen van de MeeVIStoestemming naar de site van Sportvisserij Nederland: Vispas/MeeVIStoestemming